TERAVILI JA MAIS

ARIANE S

Laia toimespektriga süsteemne herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks tali- ja suvinisu, rukki, tritikale, tali- ja suviodra, kaera ning mitmeaastaste kõrreliste heintaimede põldudelt 

Kasutusjuhend

Ohutuskaart


CALIBRE 50 SX 

Laia toimespektriga herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks nii suvi- kui ka taliteraviljadel koos või ilma kõrreliste heintaimede allakülvita

Kasutusjuhend

Ohutuskaart


GRANSTAR 50 SX

Laia toimespektriga tärkamisjärgne herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks suvinisul, -kaeral, -odral ning talikaeral, -nisul, -odral, -rukkil ja tritikalel kõrreliste heintaimede allakülviga või allakülvita

Kasutusjuhend

Ohutuskaart

 

LONTREL 72 SG

Selektiivne tärkamisjärgselt kasutatav herbitsiid laialeheliste umbrohtude tõrjeks teraviljadel, rapsil, maisil, peetidel, maasikal, karjamaadel, kõrrelistel heintaimedel (seemneks) ja puukoolides

Kasutusjuhend

Ohutuskaart

 

MUSTANG

Kaheiduleheliste umbrohtude tõrje suvi- ja taliteraviljadel (v.a. kaer)

Kasutusjuhend

Ohutuskaart

 

MUSTANG FORTE

Laia toimespektriga herbitsiid laialeheliste umbrohtude tõrjeks tali- ning suviteraviljadel

Kasutusjuhend

Ohutuskaart

 

PRIMUS

Kaheiduleheliste umbrohtude tõrje suvi- ja taliteraviljadel ning kõrrelistel heintaimedel (k.a. seemnepõllud)

Kasutusjuhend

Ohutuskaart


ZYPAR 

Süsteemne lehtede kaudu toimiv herbitsiid laialeheliste umbrohtude leviku kontrollimiseks talinisus, taliodras, rukkis, tritikales, suvinisus ja suviodras.

Kasutusjuhend

Ohutuskaart


TITUS 25DF

Süsteemne herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude ning orasheina ja teiste kõrreliste umbrohtude tõrjeks kartulil ja maisil

Kasutusjuhend

Ohutuskaart

 

TOMBO WG

Laia toimespektriga herbitsiid lühiealiste kaheiduleheliste ning kõrreliste (rukkikastehein, tuulekaer) umbrohtude tõrjeks tali- ja suvinisul, rukkil ja tritikalel

Kasutusjuhend

Ohutuskaart

 

RAPS

GALERA

Süsteemne herbitsiid üheaastaste- ja mõnede mitmeaastaste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks tali- ja suvirapsis ning suvirüpsis

Kasutusjuhend

Ohutuskaart


LONTREL 72 SG

Selektiivne tärkamisjärgselt kasutatav herbitsiid laialeheliste umbrohtude tõrjeks teraviljadel, rapsil, maisil, peetidel, maasikal, karjamaadel, kõrrelistel heintaimedel (seemneks) ja puukoolides

Kasutusjuhend

Ohutuskaart


METAZAMIX 

Valiva toimega herbitsiid laialeheliste ja kõrreliste umbrohtude leviku piiramiseks tali- ja suvirapsi ning suvirüpsi põldudel

Kasutusjuhend

OhutuskaartSALSA

Herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks suvi- ja talirapsil, suvi- ja talirüpsil

Kasutusjuhend

Ohutuskaart


BELKAR

Belkar on selektiivne tärkamisjärgne herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks talirapsil.

Kasutusjuhend

Ohutuskaart


STARANE 333 HL

Süsteemse toimega herbitsiid, mis on mõeldud laialehiste umbrohtude tõrjeks talinisus, taliodras, talitritikales, talirukkis ja suvinisus, suviodras, kaeras ja maisis.

Kasutusjuhend

Ohutuskaart